Sök
Stäng denna sökruta.

VÅR VISION

Låt oss aldrig glömma, att uppriktig och kraftfull bön i auktoritet är ett ”dödligt vapen” i den förtrupp som bereder vägen för en väckelse i det här landet. Att tro att det finns några genvägar, vid sidan om ett trosfriskt och djärvt bönearbete riktat mot fiendens fästen och territorier är att bedraga sig själv.

Om vi låter den kraftfulla bönen vara vårt epicentrum, så skall marken beredas för det apostoliska och det profetiska, som är en förutsättning för en radikal förändring i det här landet…låt oss därför överlåta oss helt och fullt till Herrens sak!

Om Gud lagt en ”bönebörda”, en nöd på ditt liv för det här landet och om han kan lita på att du fullföljer och tar konsekvenserna av den ”bönebördan” är du välkommen att anmäla dig till Krigsböneskolan Naemi.

Bönegeneralen i Uganda, pastor John Mulinde skriver; ”Väckelse kommer när greppet av mörker över människor eller områden är brutet eller försvagat och den Helige Ande tillåts att uppnå mer kontroll och därmed frambringa större manifestationer av Guds rike och Hans syften”.

Låt oss ta denne erfarne gudsmans ord till oss och därmed få se det han fått se med egna ögon hända i sitt eget hemland.

Tel. 073-065 99 55
info@krigsboneskolan.se