Sök
Stäng denna sökruta.

OM OSS

Som inbjudare till Krigsböneskolan Naemi står BÖNEApostolicCENTER.

Bildandet av BÖNEApostolicCENTER handlar djupast sett om en tydlig gudagiven kallelse, nämligen att; ”Upprätta en mötesplats för dem som hungrar efter Gud…och därigenom möjliggöra för ett enat folk att börja samlas och resa sig upp skuldra vid skuldra i brand tillsammans med sin Gud och därmed bereda väg för Hans egna tydliggjorda vilja och syften i vår tid. ”Så att väckelsehistoria på nytt kan börja skrivas i det här landet…

BÖNEApostolicCENTER är långt mer än en vision, det är ett djupgående samarbete mellan Bönehus och Böneplatser i Sverige, som har drabbats av en nöd för det här landets andliga utveckling. Utifrån detta har en nationell förening bildats med en styrelse, bestående av personer från olika platser i Sverige som beslutat att en Nationell mötesplats med inriktning på ”Bön & Väckelse och Tro & Helande” skall byggas upp stegvis, där Nobynäs Säteri skall utgöra själva basen för denna uppbyggnad.

Vad som också tydliggjorts är, att allt detta skall ske utifrån en ”En längtan efter det som gått förlorat”.

Med andra ord, detta samarbete sker utifrån en klar målsättning och en vilja att återvända till den apostoliska grunden. Det är ju också uppenbart att vi idag har förlorat det som präglade den första kristna tiden både i kraft och den helige Andes närvaro och överbevisning.

BÖNEApostolicCENTER är därför en överlåtelse till himmelens Gud att under bön, lydnad och omvändelse vilja återvända till det som den första församlingen med egna ögon såg som en faktiskt verklighet inför sina egna ögon, nämligen kraften i Jesu blod och Golgata väldiga seger.

Tel. 073-065 99 55
info@krigsboneskolan.se